Koło Łowieckie "Kuropatwa" w Żołyni. Rok jubileuszu 1946 - 2016
Koło Łowieckie "Kuropatwa" w  Żołyni. Rok jubileuszu 1946 - 2016

Witamy na stronie

Koła Łowieckiego „Kuropatwa” 

w Żołyni

 

adres poczty elektronicznej do korespondencji

z administratorem strony internetowej Koła: max091@op.pl

Zarząd Koła Łowieckiego „Kuropatwa”

w Żołyni informuje, że uroczyste rozpoczęcie sezonu polowań zbiorowych „Polowanie Hubertowskie” odbędzie się w dniu 29 października 2016 r. według niniejszego programu:

 1. Zbiórka godz. 700 – Stanica Myśliwska KŁ „Kuropatwa” w Żołyni
 2. Msza Św. ok. godz. 730 – Kaplica Św. Huberta
 3. Uroczysta odprawa przed polowaniem ok. godz. 830 - Kaplica Św. Huberta
 4. Polowanie godz. 830 – 1430
 5. Zakończenie polowania, Pokot ok. godz. 1500 - Stanica Myśliwska KŁ „Kuropatwa” w Żołyni
 6. Biesiada ok. godz. 1530 – Stanica Myśliwska KŁ „Kuropatwa” w Żołyni.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w polowaniu

i biesiadzie, wraz z podaniem liczby osób towarzyszących, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2015 r. Kolega Podłowczy - email: jmazurek@zolynia.pl 

tel. 696 718 014.

 

Prosimy również wszystkich członków koła o osobiste zaangażowanie w przygotowaniu tej uroczystości. W piątek będziemy przygotowywać stanicę, pokot oraz posiłki. Osoby chętne do tych prac, prosimy o kontaktowanie się z Kolegą Podłowczym.

 

 

 

 

„Święta i zbawienna jest myśl, modlić się za zmarłych …”

 

W niedzielę – 6 listopada – o godz. 14.oo,w Kaplicy św. Huberta zostanie odprawiona Msza św. za zmarłych Kolegów Myśliwych i za wszystkich zmarłych.

                                                                             Zapraszamy

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA INTERWERYZACJI DZIKÓW!
 

 

 

Zbiórka uczestników inwentaryzacji dzików, będzie miała miejsce obok budynku Nadleśnictwa Leżajsk, w sobotę o godz. 5:30, w niedzielę o godz. 6:00. Z miejsca zbiórki na powierzchnie próbne, będziemy się przemieszać środkami transportu zapewnionymi przez Nadleśnictwo Leżajsk. Ponadto nadleśnictwo zapewnia kamizelki oraz posiłek. Proszę wszystkich o niezawodną obecność.Darz Bór

Jan Mazurek

/podłowczy/

Ogólnokrajowa inwentaryzacja dzików

30.09.2016

 

Ministerstwo Środowiska wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadzą wielkoobszarową inwentaryzację dzika. „Chcemy zobaczyć, w jakiej liczbie, gdzie i w jaki sposób są one rozmieszczone” – mówi prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

 

Na potrzeby inwentaryzacji dzików Ministerstwo Środowiska wyznaczy ok. 30 tys. leśników i myśliwych.  Proces ten wspomogą Ministerstwo Rolnictwa oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Każde z nich wyznaczy ok. 1 tys. osób, które wesprą inwentaryzację.

 

Afrykański Pomór Świń

 

Celem inwentaryzacji jest również zbadanie, czy Polski Związek Łowiecki (PZŁ) wywiązuje się ze swoich zadań w zakresie sanitarnego odstrzału dzików. 

W piśmie z 5 lipca br. do Polskiego Związku Łowieckiego oraz Lasów Państwowych wiceminister środowiska Andrzej Konieczny zwrócił się  z  prośbą o przyspieszenie odstrzału. Pismem z 6 września wiceminister zobowiązał natomiast obie jednostki do rozrzedzenia populacji dzika w całym kraju do 0,5 os/km2.

Na dzień dzisiejszy wykonanie zaplanowanego sanitarnego odstrzału dzików, którego termin upływa 20 grudnia br., wynosi już 72%.

W Polsce  odnotowano dotychczas 22 ogniska ASF u świń domowych. Jak informuje Główny Lekarz Weterynarii, najnowsze ognisko  zostało właśnie wykryte w gospodarstwie w gminie Nurzec-Stacja w powiecie siemiatyckim, w województwie podlaskim. ASF jest niegroźny dla ludzi, jednak przynosi duże straty gospodarcze.

 „Choroba ASF rozwija się. Powodem tego jest totalna indolencja poprzednich władz - koalicji rządzącej PO-PSL. Indolencja zarówno w zakresie polityki, jak również gospodarki i nauki. Zamiast przystąpić do natychmiastowej likwidacji ognisk tej choroby, doprowadzono do tego, żeby nastąpił wzrost populacji dzika” – mówi prof. Jan Szyszko, minister środowiska. 

 

Szkody w gospodarce leśnej i rolniczej

 

Dziki, ale też inne dzikie zwierzęta przyczyniają się również do strat w gospodarce leśnej i rolniczej. „Rośnie liczba wyrządzanych szkód, kosztów zabezpieczenia przed szkodami, sum, jakie są wypłacane, i oczywiście liczby kolizji drogowych. W całym kraju przez ostatnie 6 lat mamy ponad 115 tys. kolizji, ponad 1 tys. wypadków i ok. 50 ofiar śmiertelnych. To jest właśnie efekt długotrwałej polityki chronienia wszystkiego, co się da, oraz, powiedziałbym, takiego podejścia niemerytorycznego do prowadzenia gospodarki, zaznaczam: gospodarki łowieckiej” – mówi Andrzej Konieczny, wiceminister środowiska.

 

Gospodarka łowiecka

 

Zmniejszeniu strat powodowanych przez dzikie zwierzęta, w tym dziki ma służyć zrównoważona gospodarka łowiecka wykonywana na podstawie odpowiednich przepisów, przede wszystkim ustawy prawo łowieckie. Projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie, przedłożony przez ministra środowiska, został 22 września przyjęty przez Radę Ministrów.

 „Wdrożenie proponowanych rozwiązań zapewni racjonalne prowadzenie gospodarki łowieckiej. Ponadto projekt ustawy znacznie rozszerza katalog zapisów, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom właścicieli nieruchomości objętej obwodem łowieckim” – podkreśla Andrzej Konieczny, wiceminister środowiska.

"Wykonywanie polowań jest działalnością legalną, ściśle określoną przepisami prawa, mającą na celu regulowanie liczebności zwierząt łownych w celu m.in. ograniczania szkód wyrządzanych przez nie w gospodarce rolnej i leśnej. Jak istotne z punktu widzenia gospodarski narodowej jest regulowanie liczebnością danej populacji pokazuje przykład rozszerzania się ASF na terenie Polski” - dodaje Paweł Mucha, rzecznik Ministerstwa Środowiska.

Nowelizacja ustawy realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 roku, którego nie wykonała koalicja PO-PSL. Więcej informacji na temat projektu ustawy przyjętej przez Radę Ministrów(link otwiera się w nowym oknie).

 

Informacja dla członków koła

i stażystów

 

 

         Informuję Koleżanki i Kolegów, iż zaplanowana przez Ministerstwo Środowiska ogólnopolska inwentaryzacja dzików w naszym rejonie hodowlanym zostanie przeprowadzona w dniach 22 i 23 października br. (sobota i niedziela) metodą pędzeń próbnych. W związku
z powyższym koniecznym jest zapewnienie dużej liczby osób (min. 30 osób z koła) biorących udział w tych czynnościach. Na wczorajszym walnym zgromadzeniu swoje uczestnictwo zadeklarowały następujące osoby:

 

sobota 22 października

niedziela

23 października

 1. Król M.
 2. Dudek P.
 3. Wróbel St.
 4. Cedzidło K.
 5. Cedzidło D.
 6. Leja E.
 7. Baran T.
 8. Mazurek H.
 9. Mazurek J.
 10. Mączka D.
 11. Kurek P.
 12. Walawender J.
 13. Swatek M.
 14. Frączek S.
 15. Słysz M.
 16. Rachwał P.
 17. Wróbel K.
 1. Fleszar St.
 2. Mazurek J.
 3. Dudek P.
 4. Baran T.
 5. Cedzidło K.
 6. Cedzidło D.
 7. Dyrda R.
 8. Wróbel St.
 9. Leja E.
 10. Frączek Sławomir
 11. Walawender J.
 12. Kurek P.
 13. Chudzik M.
 14. Mazurek H.
 15. Mączka D.
 16. Wróbel K.

 

         Pozostałych członków koła i stażystów nieobecnych na ostatnim walnym zgromadzeniu, prosi się o zgłoszenie swojego uczestnictwa poprzez kontakt z kol. Podłowczym tel. 696 718 014 lub jmazurek@zolynia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 października br.

Osoby, które z różnych przyczyn, nie mogą osobiście uczestniczyć w inwentaryzacji, proszone są wyznaczenie innej osoby w zastępstwie, o czym również należy poinformować kol. Podłowczego wraz z podaniem danych tej osoby.

         Z racji ogromnej wagi opisanych wcześniej działań, prosimy wszystkich członków i stażystów  Koła o odpowiedzialne potraktowanie niniejszej sprawy. Ponadto informuję, że wobec tych członków Koła, którzy nie będą brali udziału w inwentaryzacji dzików, zostaną wyciągnięte konsekwencje, zgodnie z zapisami §8 ust. 4 Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła nr 1/2008, z dnia 28.05.2008 r. w postaci zawieszenia wydawania zezwoleń na odstrzał indywidualny.

 

 

                                                                            Darz Bór

                                                                          

                                                                          Za Zarząd

                                                                                            Jan Mazurek

                                                                           Podłowczy

 

Historia Koła

 

Zarząd Koła

i członkowie

 

Działalność gospodarcza Koła

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2016/2017
w Kole Łowieckim „Kuropatwa”

w Żołyni

Jubileusz 70-lecia Koła

28 .08. 2016 r.

Wszystko

o wykonywaniu polowań

Etyka, tradycja, zwyczaje i nasi patroni

Wspomnienia

i refleksje nad łowiectwem

 

Zwierzęta naszych łowisk

 

Psy myśliwskie

Galerie 2015/2016

 

Galerie archiwalne

Galerie Polowania Hubertowskie

Foto-kronika Koła lata 1946-1996

Zespół Sygnalistów

KŁ "Kuropatwa"

 

Sygnały myśliwskie

 

 

Kronika Koła

w wersji elektonicznej

ostatnio dodano w dniu 04.04.

Działalność edukacyjna wśród dzieci

i młodzieży

(ostatnia aktualizacja 12.03.2016 r.)

Wernisaż

(dodano 08.06.16 r.)

Ożywić pola - "Rok bażanta" 2015/2016

 

 

Ożywić pola - "Rok gęsi gęgawy" 2016/2017

 

ostania aktualizacja 18.10.2016

 

 

STRONY INTERNETOWE

Oficjalna strona Polskiego Związku Łowieckiego

 

Oficjalna strona ORŁ

w Rzeszowie

Oficjalna strona ORŁ w Przemyślu

Telewizja łowiecka

Zwierzęta z ukrytej kamery – Strzałowo

Zwierzęta z ukrytej kamery - Browsko

Kol. Marcin Słysz 20.10.2016. koniec pełni

i poranne wyjście na budzkie kukurydze...

trwa inicjalizacja, prosze czekac...
CURRENT MOON